14.06.2007.

Medicinski pojmovi

Kada se ustvrdi neplodnost jednog ili oba supruznika, pocinje borba, ponekad preduga i puna pojmova koje do tada nismo trebali, a tada ih tesko razumijemo.

ACTH adrenokorikotropni hormon. Hormon hipofize koji stimulira nadbubrežnu žlijezdu na stvaranje androgena i kortizola.

ANAMNEZA podaci o dosadašnjem zdravstvenom stanju pacijenta.

ANALIZA SJEMENA utvrðivanje broja, pokretljivosti i morfologije uzorka sjemena.

AZOOSPERMIJA bez spermija u ejakulatu.

ASTHENOZOOSPERMIJA smanjena pokretijivost spermija.

AIM (IUI) hornologna intrauterina inseminacija. Unošenje sjemena supruga u maternicu.

APSTINENCIJA suzdržavanje od spolnih odnosa.

AID heterologna inseminacija. Unošenje sjemena davatelja (donora) u matemicu ill jajovod.

ANOVULACIJA nepostojanje ovulacija. ATREZIJA propadanje folikula.

ANDROGENI muški spolni hormoni (testosteron, DHT, androsterdion i sl.).                                

(BETA)ßHCG beta lanac HCg-a koji je specifièan samo za taj hormon.

BLASTOMERE stanice koje nastaju diobom (dijeljenjem) oploðene jajne stanice.

BLASTOCISTA zametak s više od 100 stanica u kojem je poèela diferencijacija.

BRAZDANJE dijeljenje (dioba) stanica zametka.

BT bazalna temperatura - je ona koja se svakodnevno mjeri (u ustima) u istim uvjetima prije ustajanja.

CD Color Doppler (obojeni doppler). Ultrazvuèna pretraga kojom se utvrðuje prokrvljenost organa.

CORPUS LUTEUM žuto tijelo. Žlijezde unutar jajnika, koje nastaje iz folikula koji je otpustio jajnu stanicu. Proizvodi hormone koji pripremaju endometrij za implantaciju.

CERVIKS vrat maternice koji strši u svod rodnice.

CERVIKALNI FAKTOR promjene na vratu maternice oko ovulacije (cervikalna sluz i sl.).

CITOGENETIKA metoda analiza kromosoma.

DECIDUA sluznica maternice s kojom je došao u kontakt zametak i zapoèeo implantaciju.

DIFERENCIJACIJA je proces u kojem nasljedno jednake stanice strukturno i funkcionalno postaju razlièite.

DISMENOREA bolna menstruacija.

ENDOMETRIJ sluznica maternice. Pod utjecajem hormona mijenja se i priprema za trudnoæu. Ljušti se i odbacuje menstruacijom.

ENDOMETRIOZA prisutnost djeliæa tkiva endometrija izvan materiène šupljine, na mjestima kao što su jajnici, tube, trbušna šupljina.

ESTROGENI hormoni jajnika, nadbubrežne žlijezde, ali i ostalih tkiva (na pr. masno tkivo).

EJAKULAT sjeme.

ENUKLEACIJA operacija kojom se izljušti (odstrani) cista Hi miom.

EMBRIO zametak.

ESTRADIOL (E2) najsnažniji estrogen. Temeljni spolni hormon žene koji potièe rad svih tkiva i organa.

EPIDIDIMIS. DUCTUS DEFERENS izvodni kanali testisa.

ENDOMETRITIS upala endometrija.

FET (frozen embrio transfer) transfer zametka koji je bio ranije zamrznut.

FOLIKUL temeljna funkcionalna jedinica jajnika. Sadrži jajnu stanicu, brojne stanice koje proizvode hormone, te folikularnu tekuæinu. Ovulacijom, zreli folikul se rasprsne i otpušta jajnu stanicu.

FOLIKULOGENEZA sazrijevanje folikula.

FSH folikulostimulirajuæi hormon (hormon hipofize). Stimulira rast folikula i sazrijevanje jajne stanice. Takoðer potièe stvaranje hormona. Istu funkciju ima i na testis.

FERTILIZACIJA oplodnja.

FET - frozen embrio transfer

GAMETE spolne stanice. Jajna stanica (kod žena) i spermatozoid (kod muskaraca).

GN-RH GONADOTROPNI REALISING HORMONE hormon koji potièe oslobaðanje gonadotropina.


HISTEROMETRIJA mjerenje dužine maternice i cerviksa.

HSG histerosalpinografija. Radiološka pretraga kojom se ocjenjuje izgled i anatomija maternice i prohodnost jajovoda. U tu svrhu koristi se poseban kontrast koji se uvodi kateterom kroz ušæe maternice.

HISTEROSKOPIJA
endoskopska operacija kojom se utvrðuje normalnost ill patološke promjene u unutrašnjosti maternice (miom, polip, priraslice i dr.). Histeroskopijom se te promjene mogu odstraniti.

HCG humani korionski gonadotropin. Hormon kojeg stvara zametak i prije implantacije, taj hormon pravilno raste i ima najvisu razinu u 9. tjednu trudnoæe i održava funkciju žutog tijela (produkcija progesterona). Upotrebljava se (zbog sliènosti) kao zamjena za skok LH u indukciji ovulacije (Profasi, Primogonil i sl.).

HIPERSTIMULACIJA komplikacija indukcije ovulacije.

HIDROTORAX tekuæina u prsnoj šupljini.

IMPLANTACIJA prihvaæanje zametka u sluznicu maternice. Zametak se ugnijezdi sedmi dan nakon fertilizacije i to je poèetak trudnoæe.

IS insuflacija. Dijagnostièki postupak utvrðivanja prohodnosti jajovoda.

ITI intratubarna inseminacija. Unošenje sjemena supruga u jajovod.

ICSI intracitoplazmatsko injiciranje spermija u jajnu stanicu.

IVF in vitro fertilizacija. lzvantjelesna oplodnja.

INFERTILITET neplodnost.

KAPACITACIJA SPERMATOZOIDA fiziološka promjena spermatozoida kojom se ostvaruje oploðujuæa sposobnost.

KRIOPREZERVACIJA smrzavanje, održavanje i odmrzavanje zametaka.

LAPAROSKOPIJA endoskopska operacija kojom se utvrðuju razne promjene na organima u trbušnoj supljini;

pa tako i u zdjelici. Danas su moguæe brojne operacije.

LH luteinizirajuæi homnon (hormon hipofize). U žena je neophodan za ovulaciju. U muškaraca ima funkciju stimuliranja testisa na stvaranje testosterona.

MESA mikrokirurška izolacija spermija iz epididimusa.

MAR, MPP metode asistirane reprodukcije, metode potpomognute prokreacije.

MORULA zametak koji ima više od 16 stanica.

MOLLA HYDATIDOSA bolest posteljiènog tkiva.

MIKRODROP METODA stavljanje jajne stanice u malu kapijicu u kojoj je veæa koncentracija spermatozoida.

NORMOZOOSPERMIJA normalno sjeme u kojem su svi parametri zadovoljeni (volumen, broj, pokretljivost, morfologija).

NECROSPERMIJA mrtvi spermatozoidi u ejakulatu.

OLIGOZOOSPERMIJA smanjen ukupan broj spermija.

OOCITA jajna stanica.

OVARIJ jajnik. Ženski parni reprodukcijski organ. U njima se stvaraju hormoni estrogeni, androgeni i progesteron. Takoðer, rastom folikula sazrijevaju jajne stanice.

OVULACIJA izbacivanje zrele jajne stanice iz folikula, najèešæe 13.-15. dan menstruacijskog ciklusa.

OPSTIPACIJA zatvor, neredovitost stolice.

OPSTRUKCIJA zaèepljenje.

PROTUSPERMALNA PROTUTIJELA protutijela koja uništavaju ill onesposobljavaju spermije. Mogu biti prisutna jednako u krvi muškarca, kao i žene, u sjemenu, sluznici i vratu maternice, ili u jajovodu.

PCO sindrom policistiènih ovarija (jajnika). Èesti sindrom kod žene s hormonskim poremeæajem. Karakteriziran je neurednim ciklusom, anovulacijama, pojaèanom dlakavošæu i neplodnošæu.

PZD parcijalno otvaranje ovojnice jajne stanice (zone pelucide).

PROSTAGLANDINI skupina hormona koji se proizvode u razlièitim tkivima (endometrij, krvne žile i dr.) Djeluje na glatke mišiæe i žile.

PAPA TEST test po Papanicolau-u - citološka analiza razmaza vrata maternice (cerviksa).

PRL prolactin-hormon hipofize koji utjeèe na stvaranje mlijeka.

PROGESTERON hormon jajnika koji izluèuje zuto tijelo u tijeku druge polovice menstrualnog ciklusa. Takoder ga stvara i posteljica.

PCT postkoitaini test. Pregled ponašanja spermatozoida u cervikalnoj sluzi nekoliko sati nakon snošaja i sluznice maternice nakon spolnog opæenja u svrhu utvrðivanja broja i pokretljivosti spermija.

PENETRACIJSKI TEST test sposobnosti fertilizacije.

PESA perkutana aspiracija spermija iz epididimisa i testisa.                                       

PROSTATITIS upala prostate.

SEPTUM pregrada.

SUBFERTILNOST smanjena oploðujuæa sposobnost muškarca (ili žene).

SUROGAT MAJKA žena koja nosi zametak koji biološki i genetski nije njen (nastao je spajanjem tuðih gameta).

SUZI subzonalna inseminacija spermatozoida.

TESTIS Muški reprodukcijski organ. U njemu se stvaraju spermatozoidi i testosteron.

TESTOSTERON muški spolni hormon. Postoji i u žena gdje ga proizvode jajnici,nadbubrežna žlijezda, ali i neka druga tkiva (masno tkivo, jetra, koža i sl.)

TESA mikrokirurška izolacija spermija iz testisa.

THERATOZOOSPERMIJA smanjen postotak morfološki pravilnih spermija.

TIMING OVULACIJE predviðanje vremena kad æe biti ovulacija.

TROFOBLAST vanjski omotaè zametka iz kojeg se razvija posteljica.

TUBOSKOPIJA endoskopska operacija da se utvrdi unutrašnjost jajovoda.

TUBE jajovodi. Parni organ koji se nalazi sa svake strane maternice. U njima dolazi do oplodnje jajne stanice, te transport gameta i zametaka. Tube su mjesta oplodnje jajne stanice i spermija.

UTERUS maternica.

VARIKOKELA proširene vene testisa što èini se, povišenom lokalnom temperaturom ometaju spermatogenezu.

ZIGOTA oploðena jajna stanica.

ZIFT unašanje embrija (zigote) u jajovod.